תאגידים עירוניים

תאגידים עירוניים

במדינת ישראל פועלים כיום כ 614 תאגידים עירוניים העוסקים בתחומים מגוונים,  מחינוך ותרבות, דרך תיירות, ועד תשתיות ופיתוח כלכלי.

משרדנו מתמחה בהקמה, ייצוג וליווי משפטי שוטף של תאגידים עירוניים.

בעשור האחרון, אנו עדים לתהליכי מעבר התאגיד העירוני מהיותו זרוע ביצוע של הרשות המקומית, למנגנון עצמאי שאמור ליזום מיזמים עיסקיים ולחולל הכנסות, מעבר לכאלה שמקורן רק בהיטלי פיתוח וארנונה.

המציאות מכתיבה הכרח לתאגיד העירוני, לעמוד על רגליו, מבחנה כלכלית, ולא להיות סמוך על שולחנה של הרשות המקומית.

מזה שנים, אנו מסייעים לתאגידים עירוניים רבים להוציא אל הפועל מיזמים עיסקיים, תוך מציאת פתרונות משפטיים יצירתיים המאפשרים להגשים את החזון העיסקי המסחרי, תוך שמירה על עמידה ברגולציה והוראות הדין החלות על התאגיד העירוני.

משרדינו עוסק, מזה שנים, בליווי משפטי לתאגידים עירוניים בתחומי יזמות נדל"נית (הקמת פרוייקטי משרדים להשכרה, מסחר, ודיור), פסולת, אנרגיה, פיתוח תשתיות, הקמת אזורי תעשייה, בניית שכונות חדשות, הרחבות של יישובים ואף הפעלת מיזמי תיירות.