מיזמים עסקיים בקרקע חקלאית

מיזמים עסקיים בקרקע חקלאית

קרקע חלקאית מהווה לעיתים הזדמנות להקמת מיזמים עיסקיים בהתאם למדיניות רמ"י, בתחום האנרגיות המתחדשות ובמיזמי תעסוקה שונים כגון תיירות, מרכזים לוגסיטיים ומסחריים. משרדנו מתמחה בייצוג אגודות ותאגידים עירוניים אל מול יזמים שונים ואל מול רמ"י בייזום והקמת מרכזים לוגיסטיים, מוסדות תיירות שונים, שדות סולאריים, אגירת אנרגיה, חקלאות פוטו וולטאית ועוד.