ירושת משק חקלאיבן ממשיך

ירושת משק חקלאיבן ממשיך

בן ממשיך הינו בן שהוריו נפטרו והורישו לו את נחלתם, ומשכך, זכאי לקבל את זכויותיהם במשק. בן ממשיך ירושה יכול להיות בן אחד בלבד ולא ניתן לפצל את הנחלה או לחלק את הירושה למספר ילדים. ניתן למנות בן ממשיך במספר דרכים שונות. הליך העברת ורישום הזכויות על שמו של היורש, במקרה כזה, כרוך לעתים במשוכות לא פשוטות, ומומלץ להיעזר בעו"ד בעל בקיאות וניסיון בתחום.