היוון חלקת המגורים בנחלה חקלאית

חייגו: 03-5621507 או השאירו פרטים ונשמח לענות לכל פנייה בהקדם

החלטות רמ"י 8.3.40-8.3.50 לקודקס, אשר החליפו את החלטות 979 ואלו שבאו בעקבותיה, ודנות באפשרות של היוון חלקת המגורים בנחלה.
בפני בעל הנחלה עומדת האפשרות להוון את הנחלה, ע"י כך שבעל הנחלה רשאי להפריד 2 מגרשים מהנחלה, כך שניתן בעצם לחלק את הנחלה בין 3 יורשים, וע"י כך לצמצם סכסוכים עתידיים.

1. המשמעות של היוון חלקת המגורים, עפ"י החלטות רמ"י 8.3.40 לקודקס, מעניקות הטבות לבעלי הנחלות במושבים. ההטבות באופן כללי הן:
1.1 היוון חלקת המגורים (עד 2.5 דונם) תמורת 33% משווי החלקה
1.2 זכות לבנות שלושה בתים בנחלה.
1.3 זכות לפצל עד שני מגרשים מהנחלה.
1.4 ביטול הדרישה לרצף בין-דורי.
1.5 אפשרות להשכיר בתים בנחלה.

2. בעל נחלה יכול להיכנס בדלת אמות ההחלטות הנ"ל, אם יעמוד בדרישות אלו :
2.1 תוכנית לצרכי רישום (תצ"ר) – הכנת תצ"ר הינה באחריות המושב.
2.2 תמ"א 35 – באחריות המושב להשלים מכסת בתים לפי תמ"א 35.
2.3 שימוש חורג או בנייה לא חוקית – יש להסדיר את כל השימושים החורגים ו/או הבנייה הלא חוקית בנחלה – זאת באחריות בעלי הנחלה
2.4 תשלום למינהל: 33% משווי זכויות הבניה ב-"חלקת המגורים", או רק 3.75% בשלב הראשון כדמי כניסה, והשלמה ל-33% בעת המימוש (מכירה או פיצול נחלה).

3. תשלום דמי רכישה בשווי של 33% + מע"מ משווי הקרקע של חלקת המגורים, מקנה לבעל הנחלה את ההטבות הבאות:
3.1 ניצול מלוא זכויות הבניה ללא תשלום נוסף.
3.2 פיצול של עד 2 מגרשים מהנחלה, ללא תשלום.
3.3 אפשרות להשכיר בתי מגורים בנחלה.
3.4 פטור מתשלום דמי הסכמה במכירה, בגין חלקת המגורים שהוונה.

4. מסלול דמי כניסה – תשלום מקדמה ע"ס 3.75% משווי חלקת המגורים, מקנה לבעל הנחלה את הזכות העתידית להוון את חלק המגורים שלו, כאמור לעיל

5. למעשה, ניתן לאמר כי המינהל בהחלטותיו, שאף לאפשר לחברים להיכנס להחלטות הנ"ל, וזאת במטרה שיסדירו את השימושים החורגים שלהם בנחלות, ולכן הוא גם נתן להם את האפשרות להיכנס להחלטה בשלב הראשון ע"י דמי כניסה נמוכים בשיעור של 3.75%, וקבע כי מי שישלם 3.75% בשלב הראשון מקבל, כבר בהתחלה, מקבל הטבות: אפשרות לבנות בית שלישי, בלי הדרישה ל-"רצף בן-דורי". אך, בלי פיצול ופטור מתשלומים למינהל עד 375 מ"ר.

6. חשוב לציין, כי בהפרדה של מגרש מנחלה, קיימת חבות בהיטל השבחה, מעבר לתשלום היוון לרמ"י של 33%, אבל בסה"כ כל התשלומים יהיו נמוכים מ-91% דמי היוון, כפי שניתן היה בעבר לפצל מגרש.

היוון חלקת המגורים בנחלה חקלאית

סגירת תפריט
Call Now Button

משרדנו הינו בין המשרדים המובילים בארץ
אשר נבחר בדירוג משרדי עורכי הדין היוקרתי של Dun & Bradstreet זו השנה הרביעית ברציפות.

חייגו: 03-5621507
או השאירו לנו פרטים
וקבלו ייעוץ וייצוג משפטי מקיף!