דמי רכישה נחלה – החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1523- "התחשבנות מחדש"

חייגו: 03-5621507 או השאירו פרטים ונשמח לענות לכל פנייה בהקדם

תחילתו של הליך יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1523"התחשבנות מחדש" (דמי הסכמה – דמי רכישה/דמי היתר)
1. כפי שפורסם לאחרונה, רשות מקרקעי ישראל הודיעה כי החל מיום 10.4.2018, היא תחל להפעיל באופן מלא את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1523 (979 לשעבר) בדבר היוון חלקות המגורים בנחלות במושבים.
2. החלטת מועצת מקרקעי ישראל קובעת, בין היתר, כי: כל בעל משק או נחלה אשר ביצע – העברת זכויות, תוספת בנייה, פיצול נחלה, בתקופה שתחל מיום 9.6.2011, זכאי לבצע התחשבנות בדיעבד עד ולא יאוחר מיום 9.3.2019. הצטרפות להחלטה 1523 מקנה יתרונות רבים ביותר, לבעל הנחלה וכן, אפשרות לקבלת השבה כספי דמי הסכמה ששולמו ביתר על ידי מוכרי נחלות.
3. הליך עיגון הזכויות בקרקע הינו הליך מורכב וארוך הדורש ביצוע פעולות במקביל המצריכות ידע מקצועי וניסיון בהכוונת מודד להכנת תשריט הנחלה בהתאם לדרישות רמ"י, הנחיית גורמי תכנון להסדרת חריגות בניה ושימושים לא מוסדרים. ליווי שמאי לבחינה והערכה של שומת התשלום של רמ"י. דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין על התשלומים במסגרת יישום הליך עיגון הזכויות, וטיפול בהליכים מול רמ"י. לבעלי נחלות שהצטרפו להסדר יש יותר אפשרויות לתכנון צוואה והורשה וכן, לפיצול מגרשים ומכירתם לצד ג'. ההסדר מאפשר התנתקות מרמ"י בכל הנוגע לבניה בחלקת המגורים וזכויות הקניין בנחלה למי שיממש את מלוא האפשרויות שבהסדר הינן קרובות "לבעלות". נחלות שהצטרפו להסדר יוכלו לבצע בניה למגורים, פיצול מגרשים ובתים, ומכירה ללא תשלום לרמ"י.
4. מי שמבצע  עסקת מכר / רכישה של נחלה, בתקופה המפורטת לעיל, ושילם דמי ההסכמה הודענו לרשות מקרקעי ישראל עליו להודיע, כי הוא שומר על הזכות לבקש "התחשבנות מחדש". קיים טופס בקשה ל"התחשבנות מחדש" עד למועד הרלוונטי האחרון.
5.כך, מי שהגיש תכניות בניה לבתים הגדולים מ- 160 מ"ר, ושילם דמי היתר, יכול לבקש, כי תשלום דמי ההיתר יהיה על חשבון השומה שתתקבל ב- "התחשבנות מחדש".
6. מומלץ, כי כל בעל נחלה יבחן את זכאותו ( בליווי גורם מקצועי- שמאי מקרקעין או עו"ד לענייני מושבים), לקבלת החזרי כספים מרשות מקרקעי ישראל / את סכום ההפרש לתשלום היוון חלקת המגורים בנחלה / חיסכון בדמי היתר למי שטרם שילם דמי היתר, מול צוות חוזים לדורות במרחב העסקי אליו הוא שייך ברשות מקרקעי ישראל.

דמי רכישה נחלה

 
סגירת תפריט
Call Now Button

משרדנו הינו בין המשרדים המובילים בארץ
אשר נבחר בדירוג משרדי עורכי הדין היוקרתי של Dun & Bradstreet זו השנה הרביעית ברציפות.

חייגו: 03-5621507
או השאירו לנו פרטים
וקבלו ייעוץ וייצוג משפטי מקיף!